Stefan Hector: "Önskar att antalet sjuktningar hade minskat mer"

Skjutningarna har halverats i Malmö, men nationellt sätt är inte resultatet lika framgångsrikt.

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Rimfrost, berättar att antalet skjutningar i Malmö har halverats.

Relaterat