Soptippen fylld av gift: "Starkt förorenat område"

En av Sveriges giftigaste platser enligt Naturvårdverket

Gullberna soptipp i Karlskrona full av gift – kvicksilver riskerar läcka ut i havet

Relaterat