Smågrisar hissades upp i skolans flaggstänger

En tunna med döda djur används i undervisningen

Relaterat