Så här är trängseln på Öland – polisen berättar

Turister strömmar till Öland under den pågående pandemin

Thomas Lönnqvist, polisinspektör Öland, berättar om hur läger ser ut på Öland just nu.

Relaterat