Så är läget i Köpenhamn efter att gränsen öppnats för skåningar

Vivien Galinon på plats i Köpenhamn: ”Gick ganska smidigt”

Relaterat