”Människor är naturligtvis oroliga”

Rapport från avspärrade området i Malmö.

Rapport från avspärrade området i Malmö.

Relaterat