Malmögängen står för 9 av 10 skjutningar

Ovanligt att personer utanför gängmiljön drabbas

Relaterat