Louise Erixon (SD): Har en politisk samsyn

SD, M, KD och SoL samstyr i Sölvesborg

Relaterat