Larmet: Personalen flyr från sydsvenska sjukhus

Massflykt i spår av dålig arbetsmiljö och låg lön

Relaterat