Låg smittspridning av coronaviruset i Skåne

Skiljer sig från resten av storstadsregionerna

Skåne har hittills klarat sig förhållandevis bra i kampen mot Covid-19. Hittills har regionen 299 fall av coronaviruset, och tio dödsfall.

Relaterat