Imamen utgör ett hot enligt Säpo – släpptes fri

Hussein Al-Jibury skulle utvisas – bor nu i Malmö
Säpo klassade Umeå-imamen Hussein Al-Jibury som ett hot mot rikets säkerhet och regeringen fattade beslut om att utvisa honom på livstid. Men utvisningen har inte kunnat verkställas, och nu har han flyttat till Malmö med sin familj.

Du kanske också är intresserad av