Hanna har hotats i ett år – beviljas inte kontaktförbud

"När jag är ute kollar jag mig alltid över axeln för jag tycker att jag hör ljud"

Hanna, 17 år, har blivit hotad och trakasserad av en jämnårig kille i snart ett år.

Relaterat