Grisarna far illa – bönderna får fortsätta

Länsstyrelsens anmärkningar: • Smutsiga djur • Behöver vård • För hög ammoniakhalt

Ett skånskt familjeföretag har sedan länsstyrelsen kontrollerade deras djurhållning första gången för över tio år sedan uppvisat brister vid varje kontroll. Ändå fortgår verksamheten.

Relaterat