Eleonora hann hjälpa forskningen innan hon dog

Innan sin död såg Eleonora till att bidra till forskningen med olika prover för att förhoppningsvis kunna rädda andra barn i framtiden.

Relaterat