Den tyske konsuln hissade hakkorsflaggan i Malmö

Nazisterna hade verksamheter i Sverige under andra världskriget

Relaterat