Bristande information försvårar vaccinplanering i Region Skåne

Regiondirektören om oklara situationen: ”Beklagligt”
Region Skåne kan inte förbereda eller planera för hur mycket vaccin de får. Regiondirektören menar att det är ojämnt och osäkert flöde.

Du kanske också är intresserad av