Bilist filmar vansinnesfärden genom tunneln

Kör i 200 km/h i Öresundstunneln

Föraren tvekar inte när han kör in i Öresundstunneln. Han trycker gaspedalen allt längre ned och filmar när bilen når 200 km/h.

Relaterat