Betalar 268 000 i hyra – för tomma flyktingboenden

Trelleborgs kommun spränger budget med flyktingboenden som inte används

Relaterat