Barn på ridläger lämnades ensamma – ledarna drog

Peter Engholm, förälder till ett av barnen, berättar hur hans dotter fick ta hand om de yngre barnen som blev rädda

Mitt under pågående ridläger slutade ledarna i protest mot orimliga arbetstider. Barnen lämnades och fick hämtas av sina föräldrar dagen efter.

Relaterat