Attacken mot Ivar 84 – detta har hänt

Fick sin rullstol kastad på sig

Relaterat