290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten dumpas i Öresund

Beror på förarbete till en utbyggnad av bostäder i Nordhavn i Köpenhamn

Relaterat