14 ton tjockolja hotar svenska badgäster

Oljan har nu nått land – allmänheten varnas • Kustbevakningen ökar personalstyrkan

Relaterat