”Kvinnan ska på något sätt bara skjutas bort”

Niclas Hammarström berättar om bilderna från Afghanistan som berörde honom mest

Relaterat