Kungens svåger förd till sista vilan

Under begravningen drabbades en gäst av sjukdomsfall

Relaterat