Familjen anläder till Drottningholms slott för att fira Silvia

Mindre privat firande på bemärkelsedagen

Relaterat