"Det är avskalat, modernt och måttfullt"

Relaterat