Kulturchefen Karin Olsson om Katarina Frostensons avgång

Anledningen är anklagelser om sekretessbrott genom anhörig

Relaterat