Kristina Winberg om uteslutningen ur Sverigedemokraterna

Expressen träffar Sverigedemokraternas petade EU-kandidat Kristina Winberg i hennes hem

Relaterat