Knutbypastorn Urban Fält åtalad för sexbrott – vädjar om förlåtelse

Urban Fält åtalades tillsammans med Åsa Waldau, kallad Kristi brud, och pastorn Peter Gembäck

Den tidigare Knutbypastorn Urban Fält står åtalad för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Relaterat