Karensdagen ersätts med karensavdrag

SKL har flaggat för att arbetsgivarnas kostnader kommer att öka.

Relaterat