Kaos på Södersjukhuset: ”Det är en ond cirkel”

Sjuksköterskan Margarita Villalobos: ”Tror inget annat företag hade accepterat situationen”

I Söndagen gick Södersjukhuset upp i stabsläget på grund av bristen på vårdplatser, nu har sabatsläget hävts.

Relaterat