Jordbävningen: "Det finns enstaka skadade svenskar"

Jessica Garpwall på Utrikesdepartementet berättar mer om skadeläget för svenskarna i området

Relaterat