Jordbävning nära kärnkraftverk i Iran

Skalvet ska vara av magnituden 5,1

Relaterat