Jättefartyget brinner – tvingas dumpa containrar till havs

Kustbevakningen kämpar med släckningen
Fartygsbrand utanför Kanadas

Du kanske också är intresserad av