”Hongkong är mitt hem - och folket i Hongkong behöver vårt stöd”

På söndagen anordnades en stödmanifestation för Hongkongborna

Relaterat