Hemlig underjordisk grabbkvart på Grand central station i New York

Tre kollektivtrafikanställda bygde den på arbetsplatsen

En hemlig ”man cave” hittades nyligen under Grand central station på Manhattan i New York.

Relaterat