Bilderna sägs visa roboten träffa planet

Se CNN:s inslag med de unika bilderna

CNN har kommit över bilder som påstås visa hur planet skjuts ner av en missil i Iran.

Relaterat