Här flyger ryska jaktplanet 20 meter från svenskt plan

Flög över Östersjön • Försvarsministern: ”Oacceptabelt”

Relaterat