Här är de frisläppta imamerna: ”Föremål för Säpo”

Gävleimamen Abo Raad har pekas ut som central i den svenska jihadistmiljön

Här är de sex salafistiska förgrundsgestalterna som anklagas för att utgöra hot mot rikets säkerhet och ska utvisas till sina ursprungsländer.

Relaterat