Hans Eklind (KD): ”Inte den stora volym folk försöker skrämmas med”

På tisdagen röstade riksdagen ja till den nya lagen kring anhöriginvandning

Relaterat