Gymnasielagen kommer att tillämpas

Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Relaterat