Ytterligare en radikal islamist tagen av Säpo

Viktor Gaziev, 38, är den sjätte personen som tagits i förvar

Relaterat