Våldslarmen inifrån Sveriges fängelser

Kriminalvården hårt pressad av överfulla fängelser och häkten
Interna dokument visar kraftigt ökat våld och hur isoleringsceller, sjukrum, besöksrum och väntrum används som fångceller.

Du kanske också är intresserad av