Våldsam brand i hus – risk för spridning

Lågorna är så pass kraftiga att huset inte har gått att rädda

Relaterat