Två skadade i vattenskoterolycka

Förundersökning inledd om vårdslöshet i sjötrafik

Relaterat