Stort ras utanför Göteborg – Lovisa Waldeck är på plats

Stora avspärrningar efter 400 meter rasat ner i vattnet

Ett stort ras har inträffat i Kungälv. En grävmaskinist ska ha följt med raset då en lång landremsa med berg och stenstrand drogs ner mot havet.

Relaterat