Urinstank och misär – här har förråd blivit sovplatser

Följ med ner i misären i kommunens bostadshus i Borås

Trångboddhet, spår av missbruk och stank av urin i källargångar. I Norrby i centrala Borås visar kommunens rapport på stora utmaningar och svårt utanförskap

Relaterat