Smittskyddsläkaren: ”Toppen är inte nådd”

Regionen höll pressträff om vaccinationsplanerna

Smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i västra Götaland, höll pressträff om coronaläget i Väst.

Relaterat