Skyddsstopp på biblioteken: ”Allvarligt läge”

Facket: ”Inte fått respons från arbetsgivaren”

Skyddsstoppet införs av fackförbundet Vision som menar att arbetet på stadens folkbibliotek och bokbussar nu har en överhängande smittorisk av covid-19, både för personal och för besökare.

Relaterat