Så agerar du vid en trafikolycka

Göteborgs räddningstjänst tips för hur du bör bete dig vid en olycksplats

Du kanske också är intresserad av